Haberler Spor Magazin Ekonomi
Haberler Spor Magazin Ekonomi

Ne var ne yok, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

NOT: Nevarneyok.link sitesi hiç bir veriyi işlemez. İlerde işleyebilir durum oluşursa, prosedür gereği gerekli KVKK sayfası hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, Nevarneyok.link tüzel kişiliğidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Sitemize üye olmanız halinde, kullanıcı adınız, şifreniz, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, üye olduğunuz tarih, son giriş yaptığınız tarih, facebook kullanıcı adınız, “hakkımda” bölümünde belirttiğiniz kişisel verileriniz, profil resminiz ve IP bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz;

  • İşlem güvenliği için kimlik doğrulamada zorunlu olması,
  • Resmi kurumlar nezdinde gerekli kanuni yükümlülüklerin tarafımızca yerine getirilmesi,
  • İsteğiniz/tercihiniz halinde üye profilinizde görüntülenmesi,
  • Site yönetimi için sorunların giderilmesi ve tespiti,
  • Kullanıcılar arasındaki etkileşimin sağlanması,
  • Site içeriklerinin geliştirilmesi ve yönetimi,
  • Çerezler aracılığı ile size özel reklam sunulması,
  • amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Sitemizi üye olmadan ziyaret etmeniz halinde, yalnızca IP bilgisinden ibaret kişisel veriniz, trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklam sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, gerekli olduğu ölçüde; hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizin kaydedilmesi ve ayrıca üyelik formunun tarafınızca doldurulması yoluyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Nevarneyok.link’in info@nevarneyok.link adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.